Chcete hlubší svatební obřad, než jen standardní úřední sezdání? 

Vnímáte svatbu jako slavnostní spojení vašich dvou životů....? Akt lásky a spojení mezi vámi dvěma nikoliv mezi vámi a státem nebo církví? 

Krok, který má hlubší duchovní rozměr než jen civilní statut? 


Pak je pro vás ideální svatební ceremonie či rituál.


Co je svatební ceremonie či rituál?

U standardního obřadu hosté čekají na místě, vy projdete postupně uličkou k oddávajícímu. Oddávající pronese často univerzální proslovy, řeknete si ANO, podepíšete dokumenty a odcházíte. V některých případech se alespoň oddávající snaží přizpůsobit proslovy nebo si můžete vzájemně říct sliby. Každopádně hlavní akt celého dne je hotový během 20 minut.

Svatební ceremonie či rituál je naopak obřad vytvořený zcela na míru a klade zvláštní důraz na obřad coby hlavní část svatby. Trvá často déle, rodina nebo přátele mohou být součástí a skládá se z více fází. Narozdíl od běžného svatebního obřadu svatební ceremonie probíhá mezi vámi dvěma, nikoliv mezi vámi a státem nebo vámi a církví. Skrze něj zde projevujeme a oslavujeme rozhodnutí vstoupit do manželství, spojit dva životy v Lásce, vytvořit něco nového, třetího, spojením dvou. Oslavujeme další životní krok, uznáváme jej a projevujeme úctu našemu rozhodnutí..

Přijetím, vyslovením a oslavou závazku zde ve hmotě dáváme sobě navzájem, vesmíru i svému okolí vědět, že naše rozhodnutí je pevné, myslíme ho vážně. Svatebním rituálem tvoříme energetické pouto a ochranný kruh kolem partnerského vztahu, který vztah chrání, posiluje a tvoří pro nej bezpečný prostor, ve kterém se může vztah vyvíjet a oba dva vzájemně rozvíjet a posilovat. 

Je svatební ceremonie oficiální?

Může i nemusí. Záleží jen na tom, jak ji společně navrhneme. 

Ceremonie může obsahovat i standardní civilní obřad, kde vás oddávající oddá a podepíšete oficiální dokumenty. Může tak být právně závazná. 

Stejně tak je ale možné tento aspekt vypustit a udělat ceremonii bez oficiálního civilního obřadu. Často se snoubenci vezmou oficiálně na úřadu mimo svatební den a na samotné svatbě děláme jen svatební ceremonii. 
Jak ceremonie probíhá?

To záleží zejména na vás dvou.

Může probíhat velmi podobně jako standardní obřad. Může ale probíhat také úplně jinak. Níže je popsaný častý scénář, který si snoubenci volí. Vždy ale vycházím z vašich přání, života a tradic, ke kterým se kloníte. 

Většinou začínáme ještě před oblékáním ženským a mužským kruhem, přípravou snoubenců na obřad meditací či menším rituálem uctění a propuštění doposavadního "svobodného" života a sdílením s ostatními muži/ženami představy, rady, zkušenosti, přání či obavy. 

Na začátek obřadu očišťujeme prostor, žádáme o ochranu a požehnání pro svazek. Rodiče či nejbližší mohou pronést proslov a přání snoubencům na jejich cestě. Průvodcem obřadu (oddávajícím) můžu být já nebo lépe někdo vám blízký. Hlavní částí rituálu jsou vaše vzájemné sliby a přijetí druhého za manžela/manželku. Po nich pak následuje zpečetění svazku - například výměna prstýnků, handfasting, zapálení svatební svíce apod.

Po obřadu pak může svatba probíhat jako je zvykem. V průběhu dne, často večer, mohou následovat ještě další menší rituály.
Jak probíhá plánování?


Rituálu předchází dvě osobní schůzky (případně můžeme i online). Na první se seznámíme a popovídáme si o tom, jak byste si rituál představovali. Co je pro váš důležité, jaký je váš příběh, k jakým kulturám, směrům, tradicím a životnímu stylu se kloníte. Jestli si třeba přejete zakomponovat prvky pohanských nebo vikingských svatebních rituálů, jestli mají být součástí třeba i děti nebo rodina. Zkrátka co všechno byste si přáli.

Popovídáme si také o tom, proč jste se vůbec rozhodli do manželství vstoupit a co pro vás znamená. Je důležité, abych alespoň trochu porozuměla vašemu rozhodnutí a tomu, co vás k němu vedlo, ale i vašim životním postojům. Na základě informací od vás, svého vnitřního vedení a nacítění se na vás vám pak navrhnu svatební rituál podle vašich přání. Návrh může obsahovat jen samotný svatební rituál nebo i předsvatební přípravu. Nebo rovnou celou svatbu. Na druhé schůzce vám pak rituál představím a společně ho doladíme tak, abyste se vším souzněli.

V Den D pak přijedu na vaše vybrané místo. Prostor rituálu očistím a připravím. Pak vás i hosty provedu celým rituálem. Tradice a dílčí rituály předtím a potom už jsou vždy podle vašich přání. K rituálu vždy zvu vaše nejvyšší Já a žádám, aby manželství bylo plné lásky a harmonie a aby naplnilo svůj nejvyšší potenciál. Pokud si to budete přát, můžeme k rituálu na jeho začátku přizvat sílu přírody a její živly, sílu vesmíru, vaší životní Jiskru, Nejvyšší Zdroj, podle toho, k jakým směrům a tradicím se přikláníte, co je vám blízké...


Přejete si svatební ceremonii? Nebo máte dotazy?

Napište mi nebo zavolejte a probereme vše, co vás zajímá.